Hanketietosivu


Hankkeessa tullaan suunnittelemaan sekä investoimaan uudentyyppinen sälekaihdinten yläkotelon ja alalistan valmistukseen tarkoitettu laite (Profilointikone). Profilointikone muovaa teräsnauhasta sälekaihtimen yläkotelon sekä alalistan. Tällä hetkellä teräsprofiilit hankitaan valmiina 4 metrin salkoina Keski- ja Itä-Euroopasta.

Oman profilointikoneen avulla nykyinen hukkaprosentti (10%) pienenee lähes nollaan ja tuotannossa voidaan käyttää kotimaista raaka-ainetta. Siten hanke lisää huomattavasti yrityksen jalostus- ja kotimaisuusastetta sekä pienentää merkittävästi kuljetuksesta (100 t CO2) ja materiaalihukasta (15 t CO2) aiheutuvaa ympäristökuormaa.